ARMFilm » Հայկական սերիալներ » Պատվից առավել 2
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 75 20 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 75 / Պատվից առավել 2 սերիա 75 Պատվից առավել 168 սերիա...

25 16 262
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 74 19 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 74 / Պատվից առավել 2 սերիա 74 Պատվից առավել 167 սերիա...

17 12 788
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 73 18 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 73 / Պատվից առավել 2 սերիա 73 Պատվից առավել 166 սերիա...

5 12 069
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 72 17 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 72 / Պատվից առավել 2 սերիա 72 Պատվից առավել 165 սերիա...

12 11 457
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 71 16 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 71 / Պատվից առավել 2 սերիա 71 Պատվից առավել 164 սերիա...

10 10 590
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 70 13 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 70 / Պատվից առավել 2 սերիա 70 Պատվից առավել 163 սերիա...

18 10 818
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 69 12 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 69 / Պատվից առավել 2 սերիա 69 Պատվից առավել 162 սերիա...

10 7 846
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 68 11 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 68 / Պատվից առավել 2 սերիա 68 Պատվից առավել 161 սերիա...

5 9 075
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 67 10 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 67 / Պատվից առավել 2 սերիա 67 Պատվից առավել 160 սերիա...

8 10 977
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 66 09 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 66 / Պատվից առավել 2 սերիա 66 Պատվից առավել 159 սերիա...

4 15 555
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 65 06 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 65 / Պատվից առավել 2 սերիա 65 Պատվից առավել 158 սերիա...

13 14 137
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 64 05 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 64 / Պատվից առավել 2 սերիա 64 Պատվից առավել 157 սերիա...

0 11 554
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 63 04 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 63 / Պատվից առավել 2 սերիա 63 Պատվից առավել 156 սերիա...

11 11 563
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 62 03 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 62 / Պատվից առավել 2 սերիա 62 Պատվից առավել 155 սերիա...

1 11 467
Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան սերիա 61 02 դեկտեմբեր
Տարեթիվը, երկիրը:2019 | Հայաստան
Ռեժիսյոր:Ելենա Արշակյան
Դերասաններ:Նաստասյա Գոլովկո, Գևորգ Գրիգորյան, Գոհար Իգիթյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Հմայակ Հակոբյան, Աշոտ Հակոբյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Պետրոսյան, Խոսրով Նալբանդյան, Լիլիթ Սարգսյան, Արման Խաչատրյան
Թարգմանությունը:Օրիգինալ [Հայերեն]

Patvic aravel 2 seria 61 / Պատվից առավել 2 սերիա 61 Պատվից առավել 154 սերիա...

9 9 424

Պատվից առավել 2-րդ եթերաշրջան

Ցավը տևում է մի ակընթարդ միայն, իսկ հետոն հիշողությունն է, որը մարդուն տրվել է ցավեցնողի դեմքը հավերժ հիշելու համար։ Ներելը թանկ է, իսկ վրեժի համար գումարը պահանջում են վերջում։ Ու մենք հաճախ ընտրում ենք այն, ինչի համար պետք չի տեղում վճարել։ Սերը նման է թռիչքի՝ դու թռչում ես սիրելիի ձեռքը բռնած։ Եթե դուք երկուսով նույն բանն եք ուզում, կգնաք վերև, եթե ոչ՝ ներքև։ Վրեժնել է նման թռիչքի՝ դու թռչում ես բարձր ժայռից թշնամու ձեռքը բռնած, համոզված, որ նա պատժվեց ու հույսով, որ ինչ որ հրաշք կփրկի քեզ։ Իսկ հրաշքներ չեն լինում։ Երկու դեպքում ցավը տևում է մի վարկյան, իսկ հետո հիշողություն այդ ցավի մասին։ Հիշողություն, որը անըդհատ բերելու է քեզ հետ՝ նույն կետին, որտեղ քեզ խոստացել են, որ սերը կդառնա ամեն ինչից վեր ու պատվից առավել։

Նորսերիաներ
Վերջինմեկնաբանությունները
  1. Dayana Dayana29 հունվար 00:19 Dzayni het kapvac terutyunner@ gone veracnen... Երկուսով [Սերիա 62 / 28.01.2020 Full]
  2. Հյուր Mane Հյուր Mane28 հունվար 23:35 10000% eess serialia hamn u hot@ Alennaa😂❤️... Երկուսով [Սերիա 62 / 28.01.2020 Full]
  3. A A28 հունվար 22:02 Bek qez shatem sirum apsos kerparit mej bacasakan derel unes inchi hamar Dianan mexqer u hastat lv... Անհասցե ծնվածները [Սերիա 175 Full]
  4. Mili Mili28 հունվար 21:53 Asel em u eli kasem,aranc Aleni es serialn @ndhanrapes nael cher lini,... Երկուսով [Սերիա 62 / 28.01.2020 Full]
  5. Lika Lika28 հունվար 21:47 Chishta Lilin shat xenta, bayc shat lav @nkeruhia,hanun @nkeruhu hrajarvec ira erjankutyunic, isk... Երկուսով [Սերիա 62 / 28.01.2020 Full]
Պատահականֆիլմեր
Արմֆիլմը սոցցանցերում
Միացի՛ր ՄԵԶ։ Մասնակցիր ակցիաներին ու մրցույթներին։
ARMFilm.org - Հայկական ֆիլմեր և սերիալներ՝ օնլայն։

Օնլայն Հայկական ֆիլմեր, սերիալներ, հաղորդումներ, շոու ծրագրեր և տեսահոլովակներ։

Բոլոր հայտնի հայկական սերիալները օնլայն՝ Երկուսով, Պատվից առավել 2, Ֆուլ Երե1, Անհասցե ծնվածներ, Ինտրիգ 2, Թողություն, Հարսիկ, Արմատներ, Թղթե երազանք, Ֆեյք Մամա, Երազանքների երկիր, Անավարտ Երազ, Թշնամու Անկողնում, Վերջին ուսուցիչը, Մոր խոստում, Քեզ հետ ու առանց քեզ և այլն։

Ժաննա Բութուլյանի մասնակցությամբ, ո՞ր հեռուստասերիալն եք ավելի շատ սիրում:

Copyright © 2015-2020 ARMFilms All Rights Reserved. ARMFilm.co, ARMFilm.TV, ARMFilm.org.


Հայկական ֆիլմեր և սերիալներ օնլայն անվճար և բարձր որակով։