Anahit Manukyan

1 18:40 01-02-2022
  1. The best films:Mer Taghi Tgherqy
  2. In section:Armenian movie stars
  3. Instagram Instagram@anahitmanukyan__
Anahit Manukyan / Анаит Манукян / Անահիտ Մանուկյան
List of Anahit Manukyan Movies
List of Anahit Manukyan TV series
Expand
NewComments

Dear visitor, if you have a minute please leave your comment. Thank you.

avatar
  1. Guest Իրինա 19 February 2022 21:52
    • +1
    Սիրելի Անահիտ' շատ հավանեցի ու սիրեցի քեզ,քո անկեղծությունն ու պարզությունը: Հաղորդումներից մեկում' Ներսեսի մոտ, դու հիացմունքով խոսում էիր այն երիտասարդների մասին, ովքեր խաղացել են ձեզ մսնկական տարիներին, և որ դուք պիտի փորձեք նրանց նման անկեղծ "խաղալ": Պիտի ասեմ' ապրես' դու շատ անկեղծ ես և բնական, քեզ մեծ ապագա է սպասում: Ամեն ինչի հետ մեկտեղ քո մեջ կա արիստոկրատիզմ, թող շատ բարձր չհնչի' ինձ համար մեր ապագա հայկական Վիվիեն Լի: Քեզ մեծ բարձունքներ, սիրում եմ քեզ❤