Rating: 7 (6 voice.)

Sari aghjik [Episode 67 Full]

  • Producer:Diana Grigoryan
  • Film Genres:Armenian TV series / Sari aghjik
  • Year, country:2020 | Armenia
  • Translation:Original [Armenian]
  • Time:00:36:55
1 20:58 03-02-2021
Sari aghjik Episode 67
Playerwatch online
Online TV
We advise you to watch
New Comments

Dear visitor, if you have a minute please leave your comment about the film or series. Thank you.

  1. Ռուզան 3 February 2021 23:20
    • 0
    Ցանկանում եմ իմանալ վերջը ինչ է լինում,լավ սերիալ է ,բայց նյարթերս շատ լարված են,ամեն ավարտից հետո ուզում եմ շարունակությունը տեսնել,թեկուզ մինչ առավոտ.Դերասանները իրենց դերը շատ լավ են խաղում, կարծես թե իրենց կյանքն են ապրում.Շնորհակալություն.