Rating: 8 (7 voice.)

Xent sery [Episode 20 Full]

1 20:25 17-03-2021
Xent sery Episode 20
Playerwatch online
Online TV
We advise you to watch
New Comments

Dear visitor, if you have a minute please leave your comment about the film or series. Thank you.

  1. Հյուր Լիլիթ 17 March 2021 21:14
    • +1
    Շատ հավանեցի այս սերիալը ու մանավանդ այս սերիան քանի որ Պրեմը հասկացավ իր սխալը և Թեջասվանիի հետ միասին հաղթահարեցին իրենց մեջ եղած տարաձայնությունները այս սերիալը Պրեմի և Թեջասվանիի համար եմ նայում ճիշտ է Պրեմը շատ ուշ հասկացավ իր սխալը բայց՝ լավ է ուշ քան երբեք:Շատ շատ շնորհակալություն: