Rating: 7.3 (4 voice.)

Xent sery [Episode 40 Full]

  • Producer:Ankush Marode, Noel Smith
  • Film Genres:Armenian TV series / Xent sery
  • Year, country:2017 | Armenia
  • Translation:[Armenian]
  • Time:00:42:25
1 20:30 14-04-2021
Xent sery Episode 40
Playerwatch online
Online TV
We advise you to watch
New Comments

Dear visitor, if you have a minute please leave your comment about the film or series. Thank you.

  1. Հյուր Լիլիթ 15 April 2021 05:09
    • 0
    Էտ Փրիթիյա ինչ զիբիլա նեռվերիս վրա ազդումա արդեն:Ամեն ինչ անումա միշտ խանգարումա որ էտ հարսանիքը չլինի բայց մեկա ես բարու կողմից եմ: