Rating: 7.5 (4 voice.)

Sari aghjik [Episode 111 Full]

  • Producer:Diana Grigoryan
  • Film Genres:Armenian TV series / Sari aghjik
  • Year, country:2020 | Armenia
  • Translation:Original [Armenian]
  • Time:00:39:48
1 21:34 04-05-2021
Sari aghjik Episode 111
Playerwatch online
Online TV
We advise you to watch
New Comments

Dear visitor, if you have a minute please leave your comment about the film or series. Thank you.

  1. Գայանե 10 May 2021 18:30
    • 0
    Վերջացրեք վերջապես այս անորակ սերիալը։Ես զարմանում եմ,մեր դերասանները ինչպես են համաձայնվում նման սերիալներում խաղալ?Լրիվ հիմարություն։