Rating: 8 (1 voice.)

Ardarutian vors [Episode 16 Full]

1 09:28 18-10-2022
Ardarutian vors Episode 16
Ardarutian vors Episode 16
We advise you to watch
New Comments

Dear visitor, if you have a minute please leave your comment about the film or series. Thank you.

  1. Հյուր Կարինե 14 October 2022 15:46
    • 0
    Լավ սերիալ է երևում, բայց ինչի են քիչ տալիս չեմ հասկանում։ Գոնե լրիվ շաբաթն տան։ Երեք չորս օր սպասում ենք որ նայենք, այդպես արդեն մարդիկ շատ են սպասում։ Անւշն շատ ահավոր աղջիկ է, դրա նմաններին պիտի ջնջեմ երկրի երեսից, ես որպես մարդ տեսակն եմ ասում, ոչ դերասանի համար։