Rating: 5 (5 voice.)

Lernery Khishen [Episode 1 Full]

1 21:38 09-10-2023
Lernery Khishen Episode 1
Lernery Khishen Episode 1
We advise you to watch
New Comments

Dear visitor, if you have a minute please leave your comment about the film or series. Thank you.

  1. Նարեկ 1 November 2023 08:54
    • +1
    Հիանալի դերասաններ հիանալի դերասանական խաղ։Բառեր չկան անգամ նկարագրելու ֆիլմի մասին։Ինքնին արդեն նկարագրված է։Սիրով կհետևեմ հաջորդ սերիալներին։Շնորհակալ եմ օրս էլ ավելի լավը դարձնելու համար։Ու վստահ եմ,որ Լեռները Կհիշեն ֆիլմը կհիշեն ե սիրով կնայեն լեռներում։🥰