Rating: 0 (0 voice.)

Moxroti Yeraznery [Episode 69 Full]

1 20:49 06-12-2023
Moxroti Yeraznery Episode 69
Moxroti Yeraznery Episode 69
We advise you to watch
New Comments

Dear visitor, if you have a minute please leave your comment about the film or series. Thank you.

  1. Հյուր ՍԵԴԱ 6 December 2023 23:07
    • 0
    ԴԻԱՆԱՅԻ ԳՐԱԾ ՍՑԵՆԱՐՆԵՐԸ ԱՊՈՒՇՈՒԹՅՈՒՆ Է, ԻՐԱՐ ՆՄԱՆ, ՄԻ ՔԻՉ ՓՈԽՎԱԾ: ՊԵՏՔ Է ԱՐԳԵԼԵՆ: ԴԵՐԱՍԱՆՆԵՐԸ ԼԱՎՆ ԵՆ, ԲԱՅՑ ՏՀԱՃ ԵՆ ԼՑՐԱԾ ՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԴԵՐԱՍԱՆՈՒՀԻՆԵՐԸ, ՄԱՆԱՎԱՆԴ ՇԱՔԵԻ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐԸ, ԹԱՐԹԻՉՆԵՐՆ ՈՒ ՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐԸ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ: ԶԶՎԵԼԻ Է, ՉԻ ՆԱՅՎՈՒՄ: